دادستان گرگان:

اعلام جرم برای مالکان ۲ کارخانه آرد گلستان

دادستان گرگان در پی گم‌شدن ۵۳ هزار و ۲۰۰ تُن گندم در گلستان برای مالکان ۲ کارخانه آرد و تعدادی از کارکنان غله استان اعلام جرم کرد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهار کرد: اداره غله به یکی از این ۲ کارخانه، سه هزار و ۲۰۰ تُن و به دیگری ۵۰ هزار تُن گندم را به امانت سپرد اما از گندم‌های امانتی در این کارخانه‌ها اثری نیست.

وی گفت: برای صاحبان این کارخانه‌ها و تعدادی از کارکنان آنها و همچنین تعدادی از کارمندان اداره غله و خدمات بازرگانی گلستان در دادسرای گرگان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و سهل‌انگاری منجر به تضییع بیت‌المال پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

دادستان اسپانلو افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، پرونده به صورت ویژه در دست بررسی و تکمیل تحقیقات قرار دارد.