مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان:

تابلو مشخصات پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها باید در محل اجرا نصب شود

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان گفت: دهیاری‌ها می‌بایست تابلو‌ حاوی اطلاعات و مشخصات پروژه‌های عمرانی را در محل اجرای‌ پروژه، نصب نمایند تا عموم ساکنان از آن آگاه شوند.

به گزارش ساجد خبر، سیدکمال محب حسینی با بیان این خبر اظهار کرد: در راستای اهمیت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های عمرانی دهیاری‌ها در سطح روستاها و همچنین به منظور آگاه‌سازی مردم از کمیت و کیفیت پروژه‌های عمرانی این نهاد، الگوی تابلو مشخصات پروژه های عمرانی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سال‌های قبل طراحی و به کلیه بخشداری ها ابلاغ شده و لیکن علی‌رغم اهمیت موضوع و تأکیدات به عمل آمده در برخی از بازدیدهای میدانی مشاهده می شود دهیاری‌ها در نصب این تابلو و اطلاع رسانی پروژه های عمرانی، جدیت لازم را ندارند.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به توزیع قابل توجه اعتبارات بین دهیاری‌های استان گلستان در سال جاری برای اجرا و تکمیل پروژه‌های عمرانی، مجدداً طی مکاتبه با بخشداری های سراسر استان، الگوی تابلو مشخصات پروژه‌های عمرانی دهیاری‌ها ابلاغ و بر نصب آن در محل اجرای تمامی پروژه های عمرانی دهیاری‌ها، تأکید گردید.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع تأکید نمود: دهیاری‌ها هر پروژه ای را در سطح روستا آغاز می کنند، می بایست در همان ابتدا نسبت به تهیه و نصب تابلوی مشخصات پروژه در محل اجرا، مطابق با الگوی ابلاغی و به گونه ای که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، اقدام نموده و استانداری‌ها نیز به طور مستمر بر حسن اجرای موضوع نظارت لازم را معمول نمایند.