مدیر کل بیمه سلامت گلستان:

بهره‌مندی رایگان دهک‌های چهارم و پنجم جامعه از خدمات بیمه سلامت

مدیر کل بیمه سلامت گلستان گفت: دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی از خدمات رایگان بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش ساجد خبر، محمد حسینی گفت: تا کنون سه دهک درآمدی نخست جامعه بیمه رایگان بودند، اما اکنون دهک‌های چهارم و پنجم هم به بیمه شوندگان رایگان اضافه شدند.

وی افزود: همچنین دهک ششم به بعد هم ۲۰ درصد حق بیمه، دهک هفتم ۳۰ درصد، دهک هشتم، چهل درصد و دهک نهم، ۵۰ درصد حق بیمه را می‌توانند پرداخت کنند.

مدیر کل بیمه سلامت گلستان، گفت: حق بیمه ماهیانه ۱۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار گلستانی تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار دارند.