رییس سازمان قضایی گلستان خبر داد:

برگزاری ۳۱۰۰۰ نفر ساعت کلاس آموزش آگاهسازی حقوقی در سطح نیروهای مسلح استان

رییس سازمان قضایی گلستان به مناسبت هفته قوه قضائیه در ویژه برنامه میزان سیمای مرکز گلستان حضور یافت.

به گزارش ساجد خبر، دکتر غلام الواری در این برنامه گفت: سازمان قضایی در چهارچوب وظایف قانونی و اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا ضامن سلامت، صیانت و اقتدار نیروهای مسلح است.

وی افزود: این سازمان ضمن رعایت شان و جایگاه نظامیان با حساسیت به جرائم نظامی رسیدگی کرده و قاطعانه با مرتکبین جرائم نظامی برخورد خواهد کرد.

الواری با بیان اینکه دستگاه قضا مامن و ملجا بی پناهان است، گفت: صدور احکام قضایی مدلل و مستند توام با سرعت و دقت موجب امنیت و آرامش شهروندان و اطمینان جامعه به دستگاه قضا خواهد شد.

رییس سازمان قضایی گلستان تاکید کرد: سازمان قضایی به عنوان یکی از دستگاه های تابعه قوه قضائیه به دنبال تحقق عدالت کیفری و پشتیبانی از حقوق افراد و تامین امنیت بر مبنای عدالت است.

به گفته وی سازمان قضایی در این مسیر حساس خود را به تحکیم نظم و انضباط نیروهای مسلح، حفظ سلسله مراتب فرماندهی و حفظ اسرار نظامی ملزم می داند.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در سازمان قضایی یک راهبرد محسوب می شود، گفت: براین اساس طی سال گذشته با حضور قضات سازمان قضایی تعداد ۳۱۰۰۰ نفر ساعت کلاس های آگاهسازی حقوقی مرتبط با جرائم شایع در سطح نیروهای مسلح استان برگزار شده است.

وی تاکید کرد: همچنین در سال گذشته ۳۳ جلسه شورای استانی و کمیسیون های تخصصی پیشگیری از وقوع جرم با حضور فرماندهان نظامی، انتظامی و ضابطین نیروهای مسلح استان تشکیل گردید.

رییس سازمان قضایی گلستان افزود: در این کمیسیون ها زمینه های ارتکاب جرائم نظامی شناسایی و راه کارهای مقابله و پیشگیری از وقوع این جرائم تجزیه، تحلیل و عملیاتی شده است.