رییس جهاد کشاورزی گلستان:

کارگروه احیای پنبه در استان تشکیل شده است

رییس جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: کارگروه احیای پنبه در در استان شکل گرفته و امیدواریم قدم های بلندی در این زمینه برداریم.

به گزارش خبرنگار  ساجد خبر،  برزعلی در سومین کمیسیون کشاورزی که با حضور مدیر کل پنبه و دانه های روغنی وزارت جهاد برگزار شد، اظهار کرد: نجات پنبه و توسعه کشت آن نیازمند همراهی همه دستگاه های مرتبط ایت در غیر این صورت جلسات خروجی مثبتی نخواهد داشت.

وی افزود: کشاورزی از حالت تجاری خارج شده و معیشتی است و به همین دلیل تلاش کشاورز ثمر نمی دهد.

برزعلی بیان کرد: کشاورزی قراردتدی یکی از راهکارهای مهم در توسعه کشت و از جمله پنبه است چرا که اگر کشاورز از خرید محصول مطمین باشد بدون شک رغبت بیشتری برای کشت خواهد داشت.

وی ادامه داد:وظایف جهاد در حوزه حفاظتی است و بسیار با بحث حفاظتی کشاورزی موافقیم چرا که کشاورز اطمینان دارد که بعداز تولید محصولش را با قیمت خوبی میفروشد.

برزعلی عنو ان کرد: وظایف سازمان جهاد کشاورزی حفاظتی است چرا که معتقد به حفظ منابع پایدار در حوزه کشاورزی هستیم.
وی در ادامه بیان کرد:احیای پنبه در استان یک کار انقلابی است که مسایلی چون یارانه، خرید تضمینی و رفع مسایل واردات و صادرات باید در آن حل شود.

برزعلی بیان کرد: یکپارچه سازی اراضی خذد از دیگر برنامه های مهم جهاد در استان است که هر روستایی که اراضی خرد خود را تبدیل بخ اراضی یکپارچه میکند از حمایت برخودار می شوند و کشت پنبه در این اراضی بسیار به صرفه تر خواهد بود.

وی افزود: داشتن تعاونی های غنی تر در بحث نهاده ها و خرید محصولات از مهم ترین عوامل توسعه کشاورزی است که اگر این تعاونی ها قوی باشند ماشین آلات مورد نیاز کشاورزان را نیز می توانند وارد کنند.