ایجاد ۹۰ سایت الگوی ترویج در کشور

مدیر کل پنبه و دانه های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته 90سایت الگوی ترویج در کشور ایجاد کردیم که نقش مهمی در توسعه کشت از جمله پنبه داشته است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، ابراهیم هزار جریبی  سومین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، اظهار کرد: کشت پنبه و توسعه آن نیازمند اجرای راههای تشویقی است که دولت نیز با جدیت به دنبال آن است.
وی افزود: دولت در نظر دارد با شیوه های فنی تا ۴ سال آینده در تولید پنبه در کشور تودکفا شویم.

هزار جریبی ادامه داد: افزایش بهره وری، جایگزین کردن زراعت های آب بر با پنبه و انتقال کشت صیفی جات به گلخانه و اختصاص اب این محصول به کشت پنبه به جرات میتوان گفت که میت. انیم در این کشت خودکفا شویم.

وی افزود:کارخانه بذر پنبه استان که در گذشته تعطیل شده بود احیا شده است و هم اکنون کشورما در تولید بذر خودکفا شده است.

هزار جریبی بیان کرد:، در حال حاضر ۹۰ میلیارد تومان برای کماین پنبه تصویب شده و جزو اولین مصوبات بوده ۱۰۰ میلیارد تسهیلات کم بهره برای کارخانجات پنبه پاک کنی در نظر گرفته شده است اگر چه سال گذشته پرداخت تسهیلات فقل شد و تعرفه واردات را در زمان برداشت پنبه ۱۵ درصد تصویب کردیم.