رفع تصرف ۱۰۳ هکتاری از اراضی ملی در کلاله

رئیس دادگستری کلاله گفت: طی یک سال گذشته، ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی در کلاله با حکم قضایی رفع تصرف و تحویل منابع طبیعی شده است.

به گزارش ساجد خبر، محمد دنکوب اظهار کرد: طی مدت یکسال، بیست و پنج هزار و ۴۹۴ فقره پرونده وارد شعبات حوزه قضائی شهرستان شد که با تلاش کارکنان و قضات، همچنین شورای حل اختلاف بیست و پنج هزار و ۶۳۸ پرونده رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است.

رئیس دادگستری کلاله در ادامه گفت: در همین مدت، با تلاش اعضای شورای حل اختلاف هزار و ۹۴۸ پرونده با قابلیت سازش، منجر به صلح شد.

دنکوب اشاره‌ای به پرونده‌های مربوط به تصرف عدوانی منابع ملی کرد و گفت: این حوزه قضائی در رسیدگی پرونده‌های منابع ملی دارای حساسیت ویژه‌ای است و بر همین اساس ۳۰۱ پرونده مربوط به تصرفات عدوانی منابع ملی را رسیدگی که منجر به رأی قطعی شد.

دنکوب گفت: در همین رابطه، بیش از ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی با حکم قضائی رفع تصرف و تحویل منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان شد.