رئیس کل دادگستری گلستان عنوان کرد؛

حضور هیأت ۱۴۵ نفره از قضات گلستانی از زندان های استان

به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس کل دادگستری گلستان به اتفاق هیأت ۱۴۵ نفره از قضات گلستانی از زندانهای استان بازدید کردند.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی در بازدید از زندان گرگان اظهار کرد: امروز در مجموع ۱۴۵ نفر از دادستانهای سراسر استان و قضات در زندان های گرگان و گنبدکاووس حضور پیدا کرده و به صورت چهره به چهره مشکلات مددجویان را بررسی کردند.
وی افزود: در این بازدید از ناحیه دادستان های استان به ۶۰۰ نفر از مددجویان واجد شرایط مرخصی داده شد و ۲۰ محکوم مالی و غیرعمد هم با کمکهای ستاد دیه و خیرین آزاد شدند .
وی افزود: ثمره این بازدیدها کاهش جمعیت کیفری و بررسی مشکلات زندانیان است تا با استفاده از ارفاقات قانونی بستر را برای آزادی یا مرخصی مددجویان فراهم کنیم.
گفتنی است، از دادستان بندرترکمن هم به دلیل پیگیری فعال امور زندانیان تقدیر شد.