رییس کل دادگستری گلستان:

مختومه شدن بیش از ۹۳هزار پرونده در سه ماهه امسال

رییس کل دادگستری استان گلستان گفت: در سه ماهه ابتدایی امسال 92 هزار 934 پرونده وارد محاکم قضایی استان شده است که از این تعداد و از سال گذشته 93 هزار و 94 پرونده مختومه شده است.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی در نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته نیز ۳۵۶ هزار و ۶۳۵فقره پرونده وارد محاکم قضایی استان وارد شده است که ۳۵۴ هزار و ۱۵۷ فقره پرونده مختومه شده است و ۲ هزار و ۸۷ پرونده باقی مانده است که ۹۹درصد پرونده ها مختومه شده اند.

وی افزود: در بحث میانگین رسیدگی به پرونده ها جزو استان های پیشرو در کشور هستیم.

آسیابی گفت: تا کنون در بحث حقوق بیت المال، در رابطه با خلع ید جنگل ۶۷ هکتار، مرتع ۴۵۶ هکتار، سواحل ۲ هکتار، اخذ سند به نفع دولت ۴۷۸ مورد، قلع و قنع ساخت و ساز غیر مجاز ۴۱۱ مورد و اجرای احکام ساخت و سازهای غیر محاز ۱۲۳ مورد انجام شده است.

وی ادامه داد: در سه ماهه امسال نیز تعداد ۱۰ واحد تولیدی تعطیل شده احیا شده است و در سال گذشته ۷۴ واحد تولیدی که نعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند و ۶۴ فقره پرونده دریافت سودهای بانکی به نفع تولیدکنندگان و محموم شدن بانکها اجرا شده است.

رییس کل دادگستری استان گفت: سال گذشته ۱۲۶ هزار و ۹۶۴رفقره به شوراهای حل احتلاف وارد شده که که ۱۲۷ هزار و ۱۸۳پرونده مختومه شده است.