مدیر عامل آب منطقه ای گلستان:

ابر چالش کم آبی با ورود بخش خصوصی قابل حل است

مدیر عامل اب منطقه ای استان گلستان گفت: ابر چالش کم آبی با ورود بخش خصوصی قابل حل است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، ایرج حیدریان صبح امروز در نشست خبری، اظهار کرد: در کنار ورود بخش خصوصی باید کشاورزان را هم وارد این عرصه کرد تا بتوانیم بر بحران کم آبی در استان غلبه کنیم.

وی افزود: نمیتوان به کشاورزان گفت که فقط کشت جایگزین داشته باشید و باید تدابیر بلند مدتی برای معیشت آنان با تغییر الگوی کشت ارایه داد.

حیدریان افزود: طی دو برنامه دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای روشهای نوین آبیاری اختصاص داد و ما منتظریم تا وزارت جهاد کشاورزی گزارشی در رابطه با اجرای طرح ارایه دهد.

حیدریان گفت: بر اساس آمارها، ۹۲درصد آب شرب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و گلستان هم بی تاثیر از این مسال نیست و فقط یک نمونه کشت شالی از پرمصرف ترین کشت های این استان است.

مدیر عامل آب منطقه ای استان گلستان بیان کرد: گلستان دلرای ۱۴سد مخزنی است که ۷/۷دهم درصد کل آب ورودی به این سدها است که متاسفانه در حال کاهش است و دیگر زمان حساب بازکردن بر روی نزولات جوی نیست.

وی افزود: آمارها نشان می دهد که برداشت از چاه های مجاز کنتور دار بیشتر از چاه های مجاز است.

حیدریان گفت: با توجه به اینکه چاه های غیر مجاز معمولا جزو چاههای کم عمق هستند، برداشت زیادی از آنها انجام نمی شود.

موضوع کم آبی موضوعربسیار جدی است و با نغییر اقلیم موظفیم برنامه های جدیدی را جایگزین کنیم تا بتوانیم بر این معظل غلبه کنیم و در غیر اینصورت با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.