مدیر جهاد کشاورزی کلاله:

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی کلاله

مدیر جهاد کشاورزی کلاله از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبرداد.

به گزارش ساجد خبر، رحیم دانشور گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی، رئیس و پرسنل امور اراضی شهرستان و همراهی شهرداری کلاله، ۷ مورد تغییر کاربری غیر مجاز شامل تفکیک، پی کنی، دیوارکشی تخریب شد.

وی افزود: اولویت اصلی جهاد کشاورزی تأمین امنیت غذایی جامعه است؛ که لازمه آن جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است،

دانشور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۸ مورد تخریب خود اجرایی توسط متخلفان به صورت داوطلبانه اجرا شده است.

وی ادامه داد: آمار موارد تخلف تغییر کاربری‌های غیر مجاز سال گذشته؛ که منجر به اعمال قانون و تخریب ساخت و سازها شده است ۴۵ مورد بود.

دانشور با اشاره به جدی بودن اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، در برخورد؛ با تخلف در تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی، گفت: کشاورزان و باغداران، قبل از هرگونه ساخت و ساز در مزارع و باغ خود؛ با کارشناسان مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی مشورت کنند؛ تا از بروز خسارات ناشی از تخریب ساخت و سازها جلوگیری شود.