شهردار گرگان:

پروژه‌های عمرانی شهرداری در سه حوزه محلی، منطقه ای و ملی انجام می شود

شهردار گرگان گفت: پروژه‌های عمرانی شهرداری در سه حوزه محلی، منطقه ای (استانی) و ملی انجام می شود.

به گزارش ساجد خبر، سید محمدرضا سیدالنگی در جلسه کمیسیون کمیسیون گردشگری، سرمایه گذاری و بافت تاریخی شورای شهر در محل شهربازی مدرن اظهار داشت: از دغدغه اعضای محترم شورای شهر که پروژه های شهرداری را با حضور حداکثری نظارت و رصد می کنند و راهکار ارائه می دهند صمیمانه تشکر می کنم.

وی عنوان کرد: ابرپروژه شهربازی مدرن یک پروژه ملی است و می تواند گرگان را از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل کند.

شهردار گرگان گفت: احداث شهربازی با تأثیرگذاری در اشتغال و اقتصاد شهر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و همه با هم دست در دست یکدیگر می دهیم تا این پروژه به سرانجام برسد.

سیدالنگی خاطرنشان کرد: شهرداری گرگان عزم خود را جزم کرده این پروژه را بعد از طراحی و آماده سازی ارکان و زیرساخت ها به سرمایه گذار واگذار کند.