مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان:

پیگیری‌ها برای پرداخت بقیه مطالبات در دیتور کار قرار دارد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان از پرداخت چهار هزار میلیارد ریال از مطالبات گندم‌کاران این استان از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد و گفت: پیگیری‌ها برای پرداخت بقیه مطالبات آنها در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، محمدباقر منوچهری افزود: از آغاز فصل برداشت گندم در گلستان تا دیروز، ۴۴۰ هزار تن محصول تحویل حدود ۸۰ مرکز خرید تضمینی اعم از دولتی، کارخانه‌های آرد و تعاون روستایی این استان شده است.

وی اضافه کرد: بهای محصول تحویلی گندم‌کاران کشور از طریق سیستم بانکی و به‌صورت متمرکز به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

منوچهری ادامه داد: پیگیری‌ها از طریق اداره کل غله و خدمات بازرگانی و مدیران ارشد گلستان برای واریز بهای گندم تحویلی کشاورزان این استان ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان همچنین بیان داشت: این استان جایگاه ویژه‌ای در تولید گندم کشور دارد و انتظار برای پرداخت به موقع بهای محصول تولیدی به کشاورزان بیشتر است.

وی گفت: کشاورزان گلستانی برای تأمین هزینه‌های کشت دوم (تابستانی) به پول محصول خود نیاز دارند.

مطابق آمار ارائه شده این مقام مسؤول بهای گندم تحویلی کشاورزان گلستانی به قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان رقمی بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد ریال می‌شود که تاکنون فقط چهار هزار میلیارد ریال آن (معادل تقریبی هفت درصد) پرداخت شده است.