مدیرعامل شركت گاز استان گلستان:

سیل اخیر آسیب جدی به تاسیسات گازی وارد نکرده است

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان گفت: با توجه به استفاده از استانداردهای بالا در شبکه گازرسانی ، آسیب جدی به تاسیسات گازی وارد نشده و جریان گاز همچنان بصورت مستمر و پایدار است.

به گزارش ساجد خبر، علی طالبی و هیات  همراه  در زمان بازدید ازتاسیسات گازرسانی مناطق سیل زده اینچه برون و داشلی برون و تاسیسات گازرسانی و خسارت های وارده به تاسیسات ، اظهار کرد: در این بحران ، سیلاب و آب شستگی مسیر ، باعث شد بخشی از لوله گاز مدفون شده نمایان شود که به سرعت ترمیم شد.

وی افزود: در حال حاضر شرایط پایداری جریان گاز مساعد بوده و پرسنل این شرکت در آمادگی کامل بسر می برند ضمن اینکه نیروها نیز مکرر در حال رصد و کنترل منطقه قرار دارند و در این خصوص نیز هماهنگی ها و دستورات لازم جهت رفع هرچه سریعتر مشکل بوجود آمده صادر شد.