مدیر کل بیمه سلامت استان گلستان:

حمایت از طرح جوانی جمعیت نیازمند فرهنگ سازی و ترویج مزایای طرح است

مدیر کل بیمه سلامت استان گلستان گفت: تاثیر گذارترین بخش در حمایت از طرح جوانی جمعیت فرهنگ سازی مناسب و ترویج مزایای اجرای بهینه طرح است.

به گزارش ساجد خبر، سید محمد حسینی ،با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی در حوزه‌ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان انجام شده است، اظهار کرد: ترویج و فرهنگ سازی مناسب و استفاده از فرصت های فراهم شده در تعهدات بیمه سلامت تاثیر گذارترین بخش حمایت از بیمه شدگان می باشد .

وی با اشاره به اینکه ،همراهی تمام متولیان امر در اجرای صحیح طرح ،منجر به کاهش هزینه های درمانی مردم تسریع در تحقق اهداف تعیین شده و ارتقا سلامت جامعه ،تحقق عدالت اجتماعی، محافظت مالی از بیمه شدگان در مقابل هزینه های سنگین و کاهش هزینه‌های درمان مردم می باشد و این امور زمانی اثر بخش خواهد بود که اعتماد سازی در بین مردم صورت گیرد .

حسینی آگاهی بخشی مردم از اثرات سوء عمل جراحی سزارین را از مهم ترین وظایف اعلام کرد و افزود: فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت اثر بخشی بر ذهن مخاطب حائز اهمیت است.

مدیر کل بیمه سلامت گلستان در پایان بیان کرد : ما علاوه بر آماده نمودن زیر ساخت ها نیازمند تغییر در پیوست های فرهنگی هستیم.