معاون خبر خبرگزاری مهر:

اعتقادمان توسعه عدالت رسانه ای است

معاونت خبر خبرگزاری مهر گفت: عدالت رسانه ای همواره مساله ای بوده که در خبرگزاری مهر به دنبال آن بوده و هستیم.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حسین طاهری صبح امروز در مراسم معارفه مدیر جدید خبرگزاری مهر گلستان اظهار کرد: مزیت مهم رقابتی در شبکه های خبری و خبرنگاری فرصتی است که نقش خبرگزاری مهر را متفاوت می کند.
وی افزود: نقش نمایندگی های خبرگزاری مهر در استانها در زمینه عدالت رسانه ای بسیار مهم و مورد توجه است.

طاهری گفت: هم افزایی و تشکیل شبکه ارتباطی با همه افراد و دستگاه های انقلابی بخصوص سازمان تبلیغات اسلامی و رسانه های فعال جبهه انقلاب از اهداف مهم این خبرگزاری در پیشبرد اهداف فرهنگی است.

وی در ادامه بیان کرد: این خبرگزاری شبکه خبری گسترده ای دارد که تا آن سوی مرزها توسعه پیدا کرده و باید این فضا تقویت بیشتری شود.
طاهری افزود:در رابطه با نظام محتوایی و مساله فرهنگ و هنر این خبرگزاری نگاه ظریفانه ای دارد و توجه ویژه ای به مسایل فرهنگی نشان میدهد.

طاهری افزود: رسانه‌ها یکی از عوامل مهم فرهنگ‌سازی و البته تجلی فرهنگ در جامعه است و فعالیت رسانه‌ای، خود یک کنش فرهنگی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: رسانه های تاثیر گذار از جمله خبرگزاری مهر، به عنوان یک نیروی تاثبر گذار بر فرهنگ عمومی جامعه و بسط آن نیازمند بررسی نیازهای جامعه برای القای بهتر موضوعات فرهنگی بنا به خواست و ذائقه مردم و بخصوص جوانان است که یکی از موضوعات مهم این رسانه در همه استان ها است .

گفتنی است در این مراسم و با حکم مدیر عامل خبرگزاری مهر، احسان ملک شاهکویی به عنوان مدیر جدید خبرگزاری مهر معارفه و از زحمات محمد چراغعلی مدیر سابق این خبرگزاری در استان تقدیر شد.