رئیس منابع طبیعی گرگان خبر داد؛

تولد یک رأس گوساله مرال در پارک جنگلی قرق

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان از ثبت تولید یک رأس در پارک جنگلی قرق خبر داد و گفت: وضعیت مرال مادر و گوساله مطلوب است.

به گزارش ساجد خبر، رسول مقسم اظهار کرد: امروز (هفتم خرداد) نخستین زایمان سال جدید بین مرال‌های پارک جنگلی قرق ثبت شد و وضعیت گوساله و مادر مناسب و مطلوب است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان افزود: هم اینک تعداد ۹ رأس مرال در پارک قرق و در فضایی محصور نگهداری می‌شوند.

گفتنی است که انعکاس خبر نبود علوفه کافی برای مرال های قرق  موجب ورود مدعی العموم و دادسرای گرگان به این دغدغه و در نهایت تأمین علوفه کافی برای این زیستمندان شده بود.

حدود نیم قرن پیش اولین مرکز تکثیر و نگهداری مرال در کشور با هدف بقای نسل این گونه کمیاب در پارک جنگلی قرق گرگان تأسیس شد.

مرال قرمز به عنوان بزرگترین گوزن بومی ایران به ترتیب در محدوده جنگل‌های هیرکانی استان‌های گلستان، مازندران و گیلان زیست می‌کنند که با توجه به شرایط کشور در نیم قرن اخیر جمعیت این گونه کاهش یافته است.