مدیرعامل مدیریت پسماند گلستان:

پسماند دپو شده در اطراف سایت پردازش آق قلا با خاک پوشیده می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گلستان گفت: زباله ها و پسماند دپو شده در اطراف سایت پردازش آق قلا با خاک پوشانده می شوند.

به گزارش ساجد خبر، حسن ملک شاهکوهی اظهار کرد: با پیگیری و هماهنگی‌های انجام شده، عملیات خاک ریزی زباله‌های تلنبار شده سایت آق قلا آغاز شده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گلستان افزود: مقرر شد زباله‌هایی که در فضای باز تلنبار شده بود با خاک پوشانده شود و همزمان سه ترانشه به صورت فنی و مهندسی با رعایت استاندارهای زیست محیطی برای عملیات دفن بهداشتی در محل سایت ظرف مدت دو ماه احداث شود.

وی همچنین در خصوص وضعیت ناهنجار سپتاژ که موجبات آلودگی زیست محیطی در سایت غرب استان شده اظهار کرد: مقرر است با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و با توجه به وظیفه مندی شرکت آب و فاضلاب این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.