مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان :

تامین برق واحدهای تولیدی ضروری است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت: تامین سوخت موردنیاز واحدهای تولیدی دارای دستگاه ژنراتور هم‌می‌تواند به جلوگیری از تعطیلی برق این واحدها و تداوم تولید کمک کند.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، رضا شهمرادی اظهار کرد: اگر اجرای قطعی برق در شهرک و ناحیه صنعتی در استان به جمعه و دیگر روزهای تعطیل منتقل شود، نگرانی صاحبان واحدهای تولیدی برای خسارت به خط تولید کاهش خواهد یافت.

وی افزود: امسال هم اجرای تعطیلی برق واحدهای تولیدی استان برای تابستان پیش بینی می‌شود و از هم اکنون تلاش برای مدیریت مصرف برق و تداوم تولید و جلوگیری از خسارت به صاحبان صنایع آغاز شده است.

به گفته شهمرادی، تعدادی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی گلستان به خاطر خسارت ناشی از قطعی برق تابستان گذشته اقدام به تهیه دستگاه ژنراتور کردند اما در تامین سوخت مورد نیاز این دستگاه‌ها دچار مشکل هستند.