دادستان گرگان:

۲۴۳ رای قطعی قلع و قمع بناهای غیرمجاز گرگان در نوبت اجرا است

دادستان مرکز گلستان از آغار مرحله جدید اجرای قلع و قمع بناهای غیرمجاز که در محاکم قطعی شده است، خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، محمود اسپانلو اظهارکرد: ۲۴۳ رای قطعی قلع و قمع بناهای غیرمجاز شهرستان گرگان در نوبت اجرا است.

دادستان با تاکید بر اینکه برای تخریب بناهای غیرمجاز اغماض نمی‌کنیم، گفت: بیشتر این بناها در منطقه زیارت گرگان است و در نخستین روز اجرای این آرا که در نوبت اجرا قرار گرفته‌اند یک ویلای سه طبقه در منطقه زیارت که متعلق به یکی از مدیران سابق استانی بود، تخریب شد.

اسپانلو افزود: امور اراضی استان مکلف است تجهیزات لجستیکی برای اجرای این آرا را فراهم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بناهای غیرمجاز را تخریب کند.

وی گفت: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه در زیارت گرگان، ساخت و سازهای جدید متوقف شده و هم اکنون تمرکز ما بر اجرای آرای قطعی شده در محاکم است.

دادستان مرکز گلستان اضافه کرد: همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه زیارت به منظور کمک به رونق اقتصادی بومیان این منطقه، تلاش برای رفع موانع توسعه گردشگری این منطقه در قالب یک کارگروه ویژه، در حال انجام است.