مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

بازدید از موزه‌های گلستان پنجشنبه رایگان‌ است

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: به مناسبت سالروز جهانی موزه ها، بازدید از تمام موزه‌ها، محوطه‌ها و کاخ‌های تاریخی گلستان رایگان است.

به گزارش ساجد خبر، محمد جواد ساوری اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی موزه ها، بازدید از تمام موزه‌ها، محوطه‌ها و کاخ‌های تاریخی زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق دستورالعمل است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: استان گلستان ۱۴ موزه دولتی و خصوصی دارد که روز پنج شنبه بازدید از آن ها رایگان خواهد بود.