معاون وزیر جهاد خبرداد؛

افزایش قیمت خرید تضمینی کلزا به ۲۲ هزار تومان

معاون وزیر جهاد کشاورزی در گلستان از توافق برای افزایش نرخ خرید تضمینی کلزا خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، علیرضا مهاجر  در بازدید از مزارع گنبد کاووس اظهارکرد: در وزارت جهاد کشاورزی توافق شد قیمت خرید تضمینی کلزا دو برابر قیمت خرید گندم باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا امسال ۲۲۰ هزار ریال برای هر کیلوگرم اعلام شده که بر اساس پایه خرید با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت است.

همچنین محمد باقر منوچهری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان هم گفت: تاکنون پنج هزار تن کلزا از مزارع استان برداشت و به ۲۳ مرکز خرید تحویل داده شده است.

علی اکبر مهقانی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هم گفت: پیش بینی می شود امسال از سطح حدود ۲۳ هزار هکتار مزارع زیر کشت نزدیک به ۲۵ هزار تن محصول برداشت شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته در ۳۲ هزار هکتار از مزارع گلستان کلزا کشت شده بود که ۳۰ درصد از آن به دلیل خشکسالی خسارت دیدند.