نماینده حقوق بشر سازمان ملل در آفریقا:

همه مردم منطقه خاورمیانه و آفریقا معتقدند اقدامات آمریکا بر پایه رویکرد تروریستی است

نماینده مصری حقوق بشر سازمان ملل در آفریقا گفت: همه مردم منطقه به ویژه خاورمیانه و آفریقا معتقدند که اقدامات آمریکا بر پایه رویکرد تروریستی و واردکردن ضربه به کیان کشورها به خصوص کشورهای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، حسن ابراهیم عبدالغنی امروز در پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی در گرگان اظهار کرد: آمریکا مدعی اول تصمیم گیری در سیاست‌های مختلف هر کشوری است، اما در واقع این کشور در ابعاد مختلف علیه هر کشوری با سیاست‌های خود دخالت می‌کند و این مسیر را همچنان ادامه می‌دهد.

وی افزود: رصد و پیگیری جمع آوری امضاهای مردمی و شخصیتی از طریق موسسات و هیات های مختلف در کشورهای اسلامی از راهکارهای ایجاد این مجلس مردمی است.

وی خاطرنشان کرد: عناصر مهم این مجلس باید نخبگانی باشند که در موسسات و فعالیت‌های مردمی جهان اسلام کار فعالیت کرده و در موسسات رسمی به کار تبیینی می‌پردازند و چارچوب این فعالیت‌ها باید مسائل و معرفی گفتمان فرهنگی باشد.

نماینده حقوق بشر در آفریقا تاکید کرد: فعالیت‌های این مجلس باید به صورت میدانی در هر جامعه‌ای متناسب با نیازهای آن جامعه باشد و کارها به صورت مرحله ای و راهبردی انجام شود.

عبدالغنی افزود: آمریکا مدعی اول تصمیم گیری در سیاست‌های مختلف هر کشوری است، اما در واقع این کشور در ابعاد مختلف علیه هر کشوری با سیاست‌های خود دخالت می‌کند و این مسیر را همچنان ادامه می‌دهد.

نماینده مصری حقوق بشر سازمان ملل در آفریقا گفت: تبیین حمایت‌های دروغین آمریکا از حقوق بشر نیازمند تاسیس مجلس مردمی در جهان اسلام است.

وی پیشنهاد کرد با تشکیل این مجلس مردمی، گوشه‌های پنهان مانده جنایت‌های آمریکا علیه حقوق بشر افشا شود.