مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان :

سال گذشته بیش از ۳۲۰ کیلومتر شبکه ‌گازرسانی در استان اجرا شد

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از اجرای 324 کیلومتر شبکه گازرسانی شهری و روستایی و خطوط اختصاصی صنایع طی سال گذشته دراین استان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، علی طالبی با اعلام مطلب اظهار داشت: هدف گذاری این شرکت در سال ۱۴۰۱ اجرای شبکه به طول ۲۷۰ کیلومتر بود که با تلاش صورت گرفته بیش از ۳۲۴ کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری در بخشهای روستایی ، مناطق شهری و خطوط اختصاصی صنایع اجرا شد.

وی افزود: در مجموع تا پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۴۸۸ کیلومتر در سطح استان شبکه اجرا شده است که  ۶۷۴۴ کیلومترعملیات اجرایی شبکه گذاری مربوطه به روستاها و ۳۷۴۴ کیلومتر نیز مربوط به مناطق شهری است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به شعار سال گذشته که توسط رهبر معظم بعنوان سال مهار تورم و رشد تولید مزین شده بود، گفت: امیداست در سال جدید نیز با تلاش و جدیت مجموعه همکارن گازگلستان ، نسبت به افزایش توسعه گازرسانی در استان اقدام شود تا روستاها و مناطقی که شرایط گازرسانی را دارند هر چه زودتر از این موهبت الهی برخوردار شوند.