مدیر دفتر محیط زیست آب منطقه ای گلستان خبرداد؛

۶۱۶ اخطار برای جمع آوری نخاله و زباله از حریم رودخانه های گلستان

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در سال گذشته در خصوص تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه های گلستان ۶۱۶ مکاتبه صادر شده است.

به گزارش ساجد خبر، عبدالرضا کابلی اظهارکرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۱۶ مورد مکاتبه و اطلاع رسانی به شهرداری، بخشداری، دهیاری ها در خصوص تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی به بستر و حریم رودخانه ها و جمع آوری آنها از بستر و حریم رودخانه ها صادر شده است.

مدیر دفترمحیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان با بیان اینکه زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی از منابع آلاینده محیط زیست و کیفیت منابع آب محسوب می شوند، گفت: تخریب کیفیت آب با انسداد مسیر مجاری و رودخانه موجب تشدید سیلاب و آبگرفتگی اراضی و مناطق مسکونی می شود و بر طبق ماده هفت قانون مدیریت پسماندها مدیریت اجرای همه پسماندها (غیر از صنعتی و ویژه) در شهرها و حریم آنها به عهده شهرداری ها است.

وی افزود: در همین راستا بازدید های منظم و پیوسته از مجاری آبی صورت می گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلیه زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی در بستر و حریم رودخانه ها ا اخطاریه های لازم به شهرداریها و دهیاری ها برای جمع آوری زباله خانگی و نخاله های ساختمانی از بستر و حریم رودخانه ها ارسال و رونوشت نامه ها ی مذکور به فرمانداری ها، دادستانی، اداره بهداشت و اداره محیط زیست هم ارسال می شوند.