انعقاد ۶۰ پیمان در شرکت گاز استان گلستان طی یک سال گذشته

مدیر عامل شركت گاز استان از انعقاد 60 پیمان جاری، عمرانی ، خرید و استعلامی توسط این شرکت در سال 1401 خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، علی طالبی با بیان این خبر اظهار کرد: : شرکت گاز استان جهت تسهیل امور مربوطه به امورات عمرانی و جاری و تدارکاتی خود در سالی که گذشت در مجموع تعداد ۶۰ مورد پیمان را در بخش های مختلف منعقد نموده است.

وی افزود: در همین راستا تعداد ۱۲ مورد مربوط به پیمان های عمرانی، ۶ مورد مربوط به پیمان های جاری و ۹ مورد مربوط به پیمان های خرید بوده است .
طالبی گفت:در بخش پیمان های استعلامی نیزدر مجموع تعداد ۳۳ مورد قرار داد به ثبت رسیده که ۲۰ مورد آن در حوزه مدیریت مهندسی ،۷ مورد در مدیریت بهره برداری و ۶ مورد در بخش مدیریت مالی و پشتیبانی است.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به نقش و جایگاه ارزشمند پیمانکاران به عنوان بازوان اجرایی شرکت برنقش تاثیرگذار آنها در بهبود خدمات شرکت تاکید و اذعان کرد: تنها درسایه وفاق ، همدلی ومشارکت این افراد تاکنون توانسته ایم به اهداف مورد نظرخود در بخش های مختلف دست یافته و این شرکت را درهرچه بهتر کردن روند خدمات رسانی وتوسعه گازرسانی وسایر موارد مرتبط یاری رسانند.