فرماندار آزادشهر:

آثار و اشعار مختومقلی فراغی الهام گرفته از قرآن و اهل بیت(ع) است

فرماندار شهرستان آزادشهر گفت: آثار، آموزه‌ها و اشعار به یادگار مانده از مختومقلی فراغی الهام گرفته از قرآن و اهل بیت(ع) است.

به گزارش ساجد خبر، سید جواد کریمی  در دویست و نودمین همایش مختومقلی فراغی در آزادشهر اظهارکرد: این همایش به پاس زحمات و تلاش‌ها و میراث گرانبهایی برپا شده که مختومقلی فراغی برای مردم سرزمین خود به جای گذاشته است.

فرماندار آزادشهر افزود: مختومقلی فراغی نه تنها یک شاعر بلکه عارف و فیلسوف بزرگی بود که در طول ۵۷ سال زندگی خویش، خود را وقف مردم سرزمین خود کرده و با قلم خود در مقابل ظلم و استبداد ایستادگی کرد.

کریمی گفت: اشعار مختومقلی فراغی دارای شور عارفانه و خدامحوری، وطن پرستی و نگاه ویژه به اهل بیت است.

فرماندار آزادشهر افزود: دیوان مختومقلی فراغی از غنای خاصی برخوردار است و اشعار و آموزه‌های این شاعر شهیر الهام گرفته از قرآن و سنت رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) است.

اراز محمد سارلی پژوهشگر تاریخ و ادبیات ترکمن هم در این مراسم گفت: رمز ماندگاری مختومقلی فراغی نقطه اتصال وی به حلقه وصل الهی بود.

سارلی ادامه داد: مختومقلی تنها متعلق به قوم ترکمن نیست بلکه وی متعلق به تمام بشریت است چرا که وی توانست پیام‌های والای انسانی را کشف و به دیگران الهام کند.