۳۸ نقطه حادثه خیز راههای گلستان اصلاح و آشکارسازی شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: از مجموع 95 نقطه پرتصادف ابلاغ شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به استان در زمستان ۱۴۰۱ تاکنون تعداد 13 نقطه به طور کامل اصلاح و رفع و ۲۵ نقطه آشکارسازی شد.

به گزارش ساجد خبر، عادل مصدقی اظهار کرد: رفع و اصلاح نقاط پر تصادف با اقداماتی چون احداث تقاطع غیر هم سطح، دوربرگردان عریض، تعریض تقاطع و احداث رمپ ورود و خروج ایمن به انجام رسید.

به گفته وی، آشکارسازی ۲۵ نقطه با اقداماتی چون نصب تابلوهای فسفری مطابق دستورالعمل های نقاط پرتصادف، کاشن تانک، رفلکتور چشم گربه ای ،خطرنما در سایز بزرگ، مسیر نما و تابلو بال کبوتری، استوانه ترافیکی و انجام عملیات خط کشی به صورت جزیره برای برخی تقاطع ها صورت گرفته است.

وی, محل اجرای این نقاط را در محورهای اصلی استان با محوریت راه های شریانی و بزرگراهی بیان کرد و ادامه داد: برای آشکارسازی این نقاط ۲۱ میلیارد ریال از محل منابع ملی هزینه شده است.

مصدقی اظهارداشت: رفع و اصلاح کامل هر ۹۵ نقطه پس از ابلاغ راهکارهای بلندمدت از طرف دفتر نگهداری علائم و توسعه ایمنی راه سازمان متبوع و ابلاغ اعتبارات مرتبط به استان انجام می شود.