رئیس کل دادگستری گلستان:

صدور آرای جایگزین حبس در گلستان ۲۴ درصد افزایش یافت

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به افزایش صدور آرای جایگزین حبس در محاکم استان گفت: سال گذشته هفت هزار و ۷۶۸ حکم بدل از حبس در گلستان صادر شد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی  اظهار کرد: قضات گلستان سال گذشته هفت هزار و ۷۶۸ رأی جایگزین حبس صادر کردند که ۲۴ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: چرخش آرای محاکم استان به سمت جایگزین‌های حبس در جرایم سبک روند مطلوبی است که قضات با استفاده از ظرفیت قانون، برای جرایم سبک و کسانی که سابقه دار نیستند، صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: الزام به خدمات عمومی رایگان، دوره مراقبت و جزای نقدی از جمله انواع آرای جایگزین حبس هستند که قضات مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، برای محکومان صادر کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اینکه گلستان از استان‌های پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس است، گفت: سال ۱۴۰۰ هم در دادگاه‌های استان برای ۶ هزار و ۲۲۱ نفر که سابقه کیفری نداشتند و جرایم سبک مرتکب شده بودند، رأی جایگزین حبس صادر شد.