رئیس کل دادگستری گلستان:

قضات گلستانی اقدام بانکها برای سود مازاد در ۶۴ پرونده را رد کردند

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دادخواست بانک‌ها در ۶۴ پرونده برای دریافت سود و جریمه مازاد از تولیدکنندگان توسط قضات گلستانی رد شد.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی اظهار کرد: قضات دادگاه‌های استان سال گذشته در ۶۴ پرونده، دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تشخیص دادند و رد کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این آرا در راستای حمایت از تولید کنندگان صادر و همه آنها قطعیت یافته است.

وی گفت: با توجه به آرای صادره، واحدهای تولیدی، سود اضافی و جریمه مازاد را نمی‌پردازند و اگر پرداخته باشند بانک‌ها موظفند به آن ها بازگردانند.

آسیابی ادامه داد: در نشست‌ها و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی، مهم‌ترین چالش مطرح بر سر راه تولید و سرمایه گذاری در استان، مربوط به سودها و جریمه‌های بانکی است.

وی در ادامه به تلاش‌های دادگستری استان برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی هم اشاره کرد و گفت: از ۶۴۰ درخواست ثبت شده پارسال واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، پرونده ۵۲ درصد آنها با پیگیری این ستاد، تعیین تکلیف و حل شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: سال گذشته توسط مسئولان قضائی استان تعداد ۴۴۰ مورد بازدید میدانی از کارخانه‌های استان برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان انجام شد.