رئیس اداره جنگل کاری منابع طبیعی گلستان:

نهالستان «سوسرا» پتانسیل تولید سالانه ۴۵۰ هزار نهال را دارد

رئیس اداره جنگل کاری، پارک‌ها و ذخیره گاه‌های جنگل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: نهالستان سوسرا شهرستان آزادشهر ظرفیت تولید سالانه بیش از ۴۵۰ هزار اصله نهال را دارد.

به گزارش ساجد خبر، علی اصغر نیکویی  اظهار کرد: نهالستان سوسرا شهرستان آزادشهر برای تولید نهال در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت ظرفیت تولید سالانه بیش از ۴۵۰ هزار اصله نهال را دارد.

رئیس اداره جنگلکاری، پارک‌ها و ذخیره گاه‌های جنگل منابع طبیعی افزود: استان گلستان یکی از استان‌های ممتاز در تولید نهال‌های جنگلی و مرتعی است و طی سال‌های گذشته نهالستان‌های قرق و سایر شهرستان‌ها همیشه در صادرات نهال به خصوص به استان‌های دیگر نقش مهمی داشته اند.

وی گفت: جهش تولید نهال در نهالستان‌های کشور و بالتبع آن استان گلستان و اشتغالزایی های ایجاد شده در وهله اول از امتیازهای مثبت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت است که باید به آن توجه شود.

گفتنی است نهالستان سوسرا با دو هکتار وسعت در شهرستان آزادشهر در طرح جنگلداری نوده، بن قلعه و مینودشت در حوزه آبخیز ۹۱ و در فاصله ۶ کیلومتری شهر نوده خاندوز شهرستان آزادشهر قرار دارد.