شرکت تعاونی مسکن ویژه جامعه فرهنگ و رسانه گلستان تاسیس می شود

شرکت تعاونی مسکن ویژه جامعه بزرگ فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی استان گلستان تشکیل خواهد شد.

به گزارش ساجد خبر، در راستای حمایت از اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی و مجموعه همکاران ستادی این دستگاه اجرایی و همچنین تأکیدات مقام عالی وزارت و استاندار در خصوص تأمین مسکن خانواده‌های ایشان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، نسبت به تشکیل شرکت تعاونی مسکن اصحاب فرهنگ و هنر، اقدام کرد.

متقاضان می‌توانند به منظور عضویت در تعاونی و نامزدی در هیأت مدیره و بازرسین به حوزه معاونت توسعه منابع و مدیریت این دستگاه اجرایی مراجعه کنند.

گفتنی است، تاریخ تشکیل اولین مجمع و انتخابات هیأت مدیره، متعاقباً اعلام می‌شود.