مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران مطرح کرد؛

شرایط بد گندم گلستان/ میزان تولید نصف شد

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور از شرایط خیلی بد مزارع گندم در گلستان خبر داد و گفت: تولید گندم در گلستان نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافت.

به گزارش ساجد خبر، علیقلی ایمانی  اظهار کرد: تولید گندم در گلستان وضعیت بدی دارد و بخش زیادی از اراضی دیم در گلستان قابل برداشت نیست و اراضی که در آن گندم سبز شده هم با خسارت بین ۲۵ تا ۷۵ درصد روبرو هستند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور افزود: در خوش بینانه ترین حالت و اگر شرایط بارشی در اردیبهشت نرمال باشد، انتظار است امسال با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده و حدود ۵۵۰ هزار تن گندم در گلستان تولید شود که از این میزان ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار تن به دولت تحویل داده خواهد شد.

به گفته وی از مجموع ۳۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار کشت نشده است.

ایمانی در خصوص تولید گندم در کشور هم افزود: برآورد برداشت محصول برحسب سطح زیرکشت پنج میلیون و ۹۵۰ هکتار گندم آبی و دیم نشان می‌دهد که امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید شود.

وی بیان کرد: به طور کلی روند تولید گندم نسبت به سال گذشته بهتر است و انتظار است با توجه به افزایش نرخ گندم و البته همراهی بیشتر کشاورزان، امسال یک میلیون تن بیشتر از سال گذشته خرید گندم انجام شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور اعلام کرد: سال گذشته نزدیک ۷.۵ میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شد که مابقی کسری هم از محل واردات تأمین شده بود.