آزادشهر میزبان چهارمین همایش ملی دستاوردهای علوم کشاورزی

چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه آزادشهر گلستان برگزار می شود.

به گزارش ساجد خبر، به منظور بررسی راهکارهای نوین در توسعه کشاورزی و استفاده از نظرات و تجربیات اساتید دانشگاهی و دانشجویان حوزه کشاورزی، چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه آزادشهر استان گلستان برگزار می‌شود.

کاربرد فناوری‌های نوین در صنایع غذایی با رویکرد توسعه پایدار، توسعه پایدار در علوم دام، شیلات و آبزیان، نقش جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری در توسعه پایدار، محیط زیست، آمایش و توسعه پایدار بخش‌هایی از محورهای این همایش هستند.

گفتنی است استان گلستان یکی از قطب‌های استراتژیک کشاورزی کشور است که در بیشتر رشته‌های کشاورزی و دامپروری از کشت گندم و پنبه و محصولات باغی و تولید چوب گرفته تا پرورش دام و صید ماهی و شیلات و استحصال خاویار حضور جدی و پیشگام دارد.

میزان تولید ۱۵ محصول کشاورزی این استان در رتبه‌های اول تا چهارم کشور است.

این همایش ۲۰ اردیبهشت سال جاری در دانشگاه واحد آزادشهر استان گلستان برگزار می‌شود