‍معاون جهاد کشاورزی آزادشهر:

مزارع حبوبات آزادشهر تحت تنش خشکی قرار گرفته‌اند

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان آزادشهر گفت: مزارع غلات و حبوبات شهرستان آزادشهر تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفته اند.

به گزارش ساجد خبر، حسین گلچین اظهار کرد: اراضی تحت کشت گندم، از نظر سطح سبز با توجه به کاهش بارندگی‌ها و نزولات جوّی، تحت تأثیر تنش رطوبتی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود در این سال زراعی نسبت به سال گذشته با کاهش عملکرد مواجه باشیم.

معاون فنی جهاد کشاورزی آزادشهر افزود: متأسفانه در مزارع نخود و عدس هم وضعیت به همین صورت بوده است؛ اثرات تنش خشکی مانند ضعیف شدن شاخص سطح سبزینه‌ای گیاه و کوتاه ماندن ارتفاع مشهود بوده است و همچنین به علت شرایط تنش، گیاه سریع وارد مرحله خوشه‌دهی شده و مزارع تنک هستند.

گلچین گفت: بخش عمده کشت حبوبات شهرستان در بخش چشمه‌ساران انجام می‌گیرد و در سال جاری، سطحی بالغ بر ۳۵۰ هکتار به نخود و عدس اختصاص یافته هست.

وی ادامه داد: با توجه به نوع اقلیم و کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی، توصیه می‌شود که فعالان زراعی به سراغ کشت‌های جایگزین از جمله گیاهان دارویی کم‌آب‌بر با عملکرد و درآمد اقتصادی مناسب بروند.