در جلسه کمیته صنایع آلاینده استان عنوان شد؛

۲۵ واحد صنعتی به عنوان صنعت آلاینده در استان انتخاب شدند

جلسه کمیته صنایع آلاینده استان گلستان با حضور مدیر کل و روسای ادارات مرتبط در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ساجد خبر،  جلسه  کمیته صنایع آلاینده استان گلستان با حضور دکتر کنعانی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و روسای ادارات  پایش و امور آزمایشگاه ها و اداره آب و خاک و سایر اعضای کمیته در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان برگزار شد.
گفتنی است در این جلسه تعداد ۴۱ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۲۵ واحد  به عنوان صنعت آلاینده  انتخاب و به  ۴ پرونده واحد صنعتی مهلت قانونی داده شد و همچنین  تعداد ۱۲ پرونده نیز از دستور کار خارج شد.