دفن زباله در سواحل بندرگز متوقف شد

با دستور دادستان شهرستان بندرگز از تخلیه و دفن زباله در سواحل این شهرستان جلوگیری شد.

پسماند