رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پایان هفته هنر انقلاب:

بخشی نگری و گزارش سازی دو آسیب جدی فعالیتهای فرهنگی اجتماعی در استان گلستان

سید حسام بنی فاطمه در اختتامیه هفته هنر انقلاب با انتقاد از بخشی نگری و عدم تعامل دستگاهها در ترویج تولیدات هنری و برنامه جدی تربیتی، از مدیران فرهنگی اجتماعی درخواست کرد در مسیر رشد و تربیت هنرمند، مربی، طلبه، دانشجو و دانش آموز متعهد برای آینده کشور و استان، برنامه اصولی داشته باشند و بجای گزارش سازی و اقدامات درون سازمانی کم اثر، چتر حمایت خود را به تولیدات فاخر مشترک بین دستگاهها بگسترانند.

به گزارش ساجد خبر، سید حسام بنی فاطمه در اختتامیه هفته هنر انقلاب با انتقاد از بخشی نگری و عدم تعامل دستگاهها در ترویج تولیدات هنری و برنامه جدی تربیتی، از مدیران فرهنگی اجتماعی درخواست کرد در مسیر رشد و تربیت هنرمند، مربی، طلبه، دانشجو و دانش آموز متعهد برای آینده کشور و استان، برنامه اصولی داشته باشند و بجای گزارش سازی و اقدامات درون سازمانی کم اثر، چتر حمایت خود را به تولیدات فاخر مشترک بین دستگاهها بگسترانند.

بنی فاطمه افزود: جشنواره ها و رویدادهای پر سر و صدا که جنبه استعدادیابی نداشته باشد کمکی به هنر و هنرمند نخواهد کرد و اگر جنبه استعدادیابی، مستمر نباشد باز هم راهگشا نیست. لذا هنرمندان و موسسات هنری بجای هزینه روی جشنواره ها آن را صرف تولید کنند. چرا که تولید هنر و هنرمند را ماندگار میکند نه شرکت در جشنواره.

رئیس حوزه هنری استان گلستان در پایان آمادگی مجموعه حوزه هنری انقلاب اسلامی را برای مشارکت با کلیه دستگاهها در هر سه حوزه تربیت، تولید و ترویج اعلان نمود.