عضو شورای شهر گرگان خبرداد؛

آغاز فرآیند ترمیم بدنه پارلمان شهرگرگان/عضو علی البدل دعوت می شود

عضو شورای اسلامی شهر گرگان از آغاز فرآیند ترمیم بدنه شورای شهر گرگان خبر داد و گفت: عضو علی البدل برای حضور در جلسات شورا از طریق فرمانداری دعوت می شود.

به گزارش ساجد خبر، حجت مقسم اظهار کرد: دو ماه از دستگیری اولین عضو شورا اسلامی شهر گرگان می‌گذرد و اعضای شورا فرآیند فراخوان عضو علی البدل را از طریق فرمانداری آغاز کرده‌اند.

عضو شورای شهر گرگان گفت: با درخواست کتبی رئیس شورا از فرمانداری گرگان، طی فراخوانی مکتوب از اولین عضو علی البدل برای حضور در جلسات شورای اسلامی شهر گرگان دعوت می‌شود.

وی در خصوص زمان دعوت از دومین عضو علی البدل شورا برای حضور در کابینه پارلمان شهری گفت: از نظر قانونی ۲۵ روز دیگر برای این کار زمان نیاز داریم و باید این فرصت سپری شود.

گفتنی است براساس قوانین شورای اسلامی، هرگاه یک عضو شورای اسلامی نتواند به هر دلیلی، به مدت دو ماه در جلسات شورا شرکت کند، عضو علی البدل برای حضور در جلسات دعوت می‌شود.

طی هفته‌های گذشته دو نفر از ۹ عضو شورای اسلامی شهر گرگان به اتهام جرایم مالی دستگیر و روانه زندان شدند.