فرماندار کلاله:

۱۰۸ فقره پرونده تعزیراتی برای نانوایی های متخلف کلاله تشکیل شد

فرماندار کلاله گفت: در سال گذشته هزار و ۱۳۰ بازدید میدانی از نانوایی‌های شهرستان کلاله انجام و در این راستا، ۱۰۸ فقره پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل شد.

به گزارش ساجد خبر، فرهاد شیبک امروز در نخستین کارگروه آرد و نان شهرستان در سال جدید اظهارکرد: در سال گذشته هزار و ۱۳۰ بازدید میدانی از نانوایی‌های شهرستان کلاله انجام و در این راستا، ۱۰۸ فقره پرونده تعزیراتی برای متخلفان تشکیل شد.

فرماندار کلاله گفت: پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال که در نهایت نانوایی‌های متخلف به پرداخت ۱۴۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

وی در ادامه به تشریح اجرای فاز سوم هوشمندسازی مدیریت آرد و نان پرداخت و افزود: با اجرای این طرح، ما شاهد افزایش کیفیت نان و کاهش تخلفات آرد و نان در سال جاری خواهیم بود.

شیبک با بیان اینکه مردم هم در افزایش آرد یک نانوا سهیم هستند، گفت: در فاز سوم هوشمندسازی، مردم می‌توانند در هنگام خرید نان، نظر خود را از عملکرد نانوا توسط دستگاه کارتخوان ارسال و سهمیه آرد خباز را افزایش و یا کاهش دهند.