رئیس کل دادگستری گلستان:

سایت پسماند آزادشهر بزودی تعیین تکلیف می شود

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از باب حقوق عامه پیگیر سایت زباله آزادشهر بوده و بزودی نشستی با حضور مسئولان و کارشناسان برای تعیین تکلیف و تصمیم گیری درباره این سایت برگزار می کنیم.

به گزارش ساجد خبر، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه دیدارهای مردمی خود شب گذشته با حضور در مسجد و حسینیه آزادشهر، مشکلات و درخواست های مردم را شنید.

حیدر آسیابی در این دیدار در پاسخ به درخواست اهالی درباره جابجایی سایت زباله آزادشهر گفت: دادستان مرکز استان از باب حقوق عامه پیگیر این موضوع است و به زودی نشستی با حضور مسئولان و کارشناسان برای تعیین تکلیف و تصمیم گیری درباره این سایت برگزار خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: برای کاهش سرقت ها در شهرستان هم تعداد گشت های رضویون بیشتر می شود.

آسیابی افزود: همه مشکلات و درخواست های طرح شده در ملاقات های مردمی، در قالب پرونده حقوق عامه، دسته بندی و بر اساس اولویت توسط دادستانی، اجرای آن از دستگاه های متولی پیگیری می شود.

دادستان مرکز استان و تعدادی از معاونان رئیس کل دادگستری هم در این ملاقات مردمی حضور داشتند.