مدیر کل بنیاد مسکن گلستان:

وجود۱۰۰ هزار خانه غیر مقاوم در روستاها

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت: هم اکنون نزدیک به 100دهزار خانه غیر مقاوم روستایی در استان وجود دارد .

به گزارش خبرنگار ساجد خبر، سید محمد حسینی اظهار کرد: در زمان شروه اجرای این طرح فقط ۷درصد خانه ها مقاوم بودو با کمک مسولان و مردم هم اکنون ۵۳درصد این منازل مقاوم سازی شده اند.

وی افزود: تا افق ۱۴۱۰ تمام خانه های غیر مقاوم با کمک مردم و مسولان باید مقاوم سازی شوند.

حسینی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۳۰۰ روستا در کشور ثبت ملی شده اند که از این تعداد ۸روستا در گلستان وجود دارد که نیازمند بهسازی فضاهای روستایی هستند.

وی گفت: به دنبال کسب اعتبار در سفر دوم ریاست جمهوری به گلستان برای بهسازی این روستاها هستیم.

حسینی افزود: از سوی دیگر در بحث مقاوم سازی منازل روستایی تعداد ۸روستا در معرض خطر رانش زمین، تعداد ۲۴۲ روستا در معرض خطر سیلاب و ۱۹ روستا مورد تهدید فرونسشت هستند که باید اقدامات اساسی برای آنها انجام شود.

وی افزود: در حال حاضر ۸۰۰هزار متر مربع از معابر روستاهای استان آسفالت شده است و همچنان نیز ادامه دارد.