مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

۱۵۵۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی گلستان به بنیاد مسکن تحویل شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: در راستای اجرای طرح ملی مسکن تاکنون هزار و ۵۵۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی به بنیاد مسکن گلستان تحویل شده است.

به گزارش ساجد خبر، حمید سلامتی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ملی مسکن، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان، تاکنون هزار و ۵۵۰ هکتار از عرصه‌های منابع ملی را به بنیاد مسکن تحویل داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: از ابتدای کار این دولت و در پی اجرای سیاست‌های تدوینی جهش مسکن، منابع طبیعی استان، با تحویل عرصه‌های منابع ملی واقع در ۱۵۰ روستای استان، رتبه نخست کشور را در بین استان‌ها، به خود اختصاص داده است.

وی گفت: این اقدام در اجرای ماده چهار قانون ساماندهی مسکن انجام می‌گیرد و همچنان برای رسیدن به اهداف طرح ملی مسکن ادامه خواهد داشت.

سلامتی بیان کرد: ۴۲۵ هکتار عرصه تحویلی به بنیاد مسکن در شهرستان کلاله قرار دارد و ۸۳ روستای این شهرستان را در برمی گیرد.