مرکز دولتی شیمی درمانی دزیانی گرگان با ۱۸ تخت آغاز به کار کرد

مرکز دولتی شیمی درمانی دزیانی شهر گرگان با برخورداری از ۱۸ تخت ویژه بیماران سرطانی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ساجد خبر، مرکز دولتی شیمی درمانی دزیانی شهر گرگان با برخورداری از ۱۸ تخت ویژه بیماران سرطانی فعالیت خود را آغاز کرد.

در این مرکز ۱۱ تخت ویژه مردان و هفت تخت ویژه زنان پیش بینی شده است.

در مرکز شیمی درمانی دزیانی، همه خدمات اولیه از قبیل ویزیت پزشکان و تهیه داروهای اصلی در دسترس بیماران است.

استان گلستان دارای دو مرکز شیمی درمانی دولتی در گرگان و یک مرکز شیمی درمانی دولتی در گنبد کاووس است.

بخش خصوصی هم با ۷۷ تخت به بیماران سرطانی خدمات شیمی درمانی ارائه می‌دهد.

بر اساس برآوردها ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر از اهالی استان گلستان مبتلا به انواع سرطان هستند که ۳۵۷۰ نفر از این بیماران در سال گذشته با حضور در مراکز دولتی شیمی درمانی از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شدند.