مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان:

سرویس استعلام اراضی در گلستان راه اندازی شد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان گفت: سرویس استعلام اراضی (صدور گواهی مستثنیات) در استان راه اندازی شد.

به گزارش ساجد خبر، سید حامد قدس علوی اظهارکرد: تسریع در اجرای پروژه های دولت الکترونیک از مهم ترین ماموریت های سال جاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان توضیح داد که سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از مهم ترین پروژه های این حوزه بوده که این امکان را فراهم می کند تا هر گونه مجوز یا تصرف غیرمجاز در بستر اراضی کل کشور به شکل سیستماتیک قابل رصد و نظارت باشد.

وی بیان کرد: این سامانه امکان پایش اراضی کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، مدیریت درخواست متقاضیان خدمات حوزه زمین و مدیریت فرآیندهای بین‌دستگاهی را فراهم می کند.

قدس علوی ادامه داد: سیستم استعلام اراضی برای صدور گواهی مستثنیات در استان گلستان راه اندازی شد تا گامی مهم در راستای توسعه خدمات دولت الکترونیک برداشته شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گلستان گفت: سامانه پایش اراضی کشور، به صورت مستمر از طریق تصاویر ماهواره ای هر گونه تغییر نظیر دیوارکشی، گودبرداری، پی‌کنی، احداث بنا، قطع درختان باغی و جنگلی و احداث استخر را مورد شناسایی قرار می‌دهد.