مدیرکل تعزیرات گلستان خبرداد؛

محکومیت ۴ میلیارد ریالی پزشک متخلف زیبایی در گرگان

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: پزشک گرگانی به دلیل تخلف اخذ وجه اضافی به جزای نقدی، توبیخ، درج در پرونده و الزام به پرداخت خسارت در حق شاکی محکوم شد.

به گزارش ساجد خبر، تقی حسام اظهارکرد: با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و گزارش کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر اینکه پزشک بابت عمل ماموپلاستی مرتکب تخلف اخذ وجه اضافی شده لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: پرونده موصوف به شعبه هفتم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی گرگان ارجاع و شعبه مذکور بعد از احضار متهمان و رسیدگی‌های قانونی لازم و پس از احراز وقوع تخلف به استناد مرتبه اول ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی، دارویی و بهداشتی پزشک متخلف را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی و ملزم به پرداخت خسارت در حق شاکی خصوصی به مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال محکوم کرد.

وی بیان کرد: با تجدید نظرخواهی پزشک متخلف، پرونده مجدد در شعبه اول تجدیدنظر این اداره کل مورد بررسی قرار گرفت و رای صادره عیناً مورد تائید قرار گرفت و پرونده در واحد اجرای احکام در دست اجرا قرار گرفت.