مشاهده فوک خزری در سواحل بندرترکمن پس از ۵ سال

حوضچه پهلوگیری قایق‌های تفریحی بندرترکمن میزبان یک قلاده فوک خزری شده و پس از حدود پنج سال اهالی این شهر و مسافران می‌توانند این سگ آبی زیبا را تماشا کنند.

به گزارش ساجد خبر، حوضچه پهلوگیری قایق‌های تفریحی بندرترکمن میزبان یک قلاده فوک خزری شده و پس از حدود پنج سال اهالی این شهر و مسافران می‌توانند این سگ آبی زیبا را تماشا کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن در گفتگو با خبرنگاران این موضوع را تأیید کرد و افزود: مشاهده فوک خزری و سایر گونه‌های آبزی در پهنه آبی خلیج گرگان امری معمول است اما در سال های اخیر گزارشی مبنی بر مشاهده فوک خزری در سواحل بندرترکمن ثبت نشده است.

علی بیانی افزود: آخرین نوبت در نوروز سال ۱۳۹۶ یک قلاده فوک در مناطق ساحلی بندرترکمن دیده شد و پس از آن و با تشدید پسروی و کاهش تراز آب خلیج گرگان، گزارش دیگری از مشاهده فوک خزری نداشته ایم.

فُک خزری تنها گونه پستاندار خزر است و جمعیت آن به دلیل صید بی رویه در حوزه برخی کشورهای حاشیه دریا سیر نزولی دارد.