استاندار گلستان در منزل پاسدار شهید «مقداد مهقانی» حضور یافت

استاندار گلستان شامگاه یکشنبه در منزل پاسدار شهید «مقداد مهقانی» حضور یافت.

به گزارش ساجد خبر، استاندار گلستان شامگاه یکشنبه در منزل پاسدار شهید «مقداد مهقانی» حضور یافت.

علی محمد زنگانه، استاندار گلستان با همراهی جمعی از مدیران استان در منزل پاسدار شهید مقداد مهقانی، شهادت این جوان گلستانی را به خانواده ایشان تبریک و تسلیت گفت.