استاندار گلستان خبرداد؛

ممنوعیت کشت شالی در شعاع یک کیلومتری چاه‌های آب شرب گلستان

استاندار گلستان با اشاره به ضرورت صیانت از سفره های آب زیر زمینی، گفت: کشت شالی در شعاع یک کیلومتری چاه‌های آب شرب گلستان ممنوع است.

به گزارش ساجد خبر، علی محمد زنگانه امروز در جلسه بررسی وضعیت تنش آبی گلستان اظهار کرد: به کشاورزانی که به جای شالی کشت جایگزین انجام می‌دهند و نسبت به هوشمند کردن چاه‌های آب اقدام می‌کنند تسهیلات و بسته‌های حمایتی اعطا خواهد شد.

استاندار گلستان افزود: سفره‌های زیرزمینی آب رو به کاهش است و باید به سمت مدیریت صحیح مصرف آب پیش برویم.

وی تاکید کرد که اداره آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای گلستان مکلف هستند اقدام مؤثر و جدی در فرهنگ سازی کاهش مصرف آب انجام دهند.

زنگانه گفت: آب منطقه‌ای گلستان با هماهنگی دستگاه قضائی و انتظامی نسبت به پلمب سریع چاه‌های غیرمجاز در اطراف چاه‌های آب شرب و نصب کنتور و هوشمندسازی چاه‌های مجاز اقدام کند.

استاندار گلستان با اشاره به ضرورت صیانت از سفره‌های آب زیر زمینی گفت: کشت شالی در شعاع یک کیلومتری چاه‌های آب شرب گلستان ممنوع است.