مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:

ظرفیت آبرسانی به گنبد و نوار مرزی ۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش می یابد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان گفت: با راه اندازی سه حلقه چاه، ظرفیت آبرسانی به گنبد و نوار مرزی ۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد یافت.

به گزارش ساجد خبر، سید محسن حسینی اظهار کرد: حفر و تجهیز سه حلقه چاه در قالب طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نوار مرزی در حال اجرا بوده که با تجهیز و راه اندازی این چاه‌ها حدود ۶۰ تا ۷۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب شرب شهر گنبد و نوار مرزی اضافه خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: حفر دو حلقه چاه به عمق ۳۵۰ متر به اتمام رسیده و به ترتیب در مرحله آزمایش پمپاژ و لوله گذاری است و حفاری گمانه چاه شماره ۱۰ به عمق ۳۵۰ متر به پایان رسیده و لوله هادی آن به طول ۵۴ متر نصب شده است.

وی گفت: به منظور تسریع در تجهیز و راه اندازی این چاه‌ها همزمان با حفاری آنها، عملیات برق رسانی و احداث خط انتقال این چاه‌ها در دست اجرا است.

حسینی بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده تا اواسط خرداد ماه سال آینده آب این چاه‌ها به تدریج وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای حفر و تجهیز این سه حلقه چاه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که با پیگیری‌های شرکت و مساعدت مراجع ذیربط تأمین شده است.